Podziel się
Bookmark
A A A
 • Mapa imprez

  rozwiń

Zaprojektuj ogród społeczny w Parku Górnika w Rybniku.

Kategoria: Inne

Data wydarzenia: 
pt., 2017-12-15 12:00 - pt., 2018-02-09 12:00

Dyrektor Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach, ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji Ogrodu Społecznego w Parku Górnika w Rybniku. Prace konkursowe można składać do 9 lutego 2018 r. do godz. 12.00.

Przedmiotem jednoetapowego, otwartego konkursu jest opracowanie koncepcji Ogrodu Społecznego w Parku Górnika w Rybniku przy ul. 1 Maja, obok budynku Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach.

Wymagania dotyczące formy obiektu:

 • koncepcja ogrodu w funkcjonalny sposób powinna odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców, tworzyć przestrzeń spotkań sąsiedzkich, kontaktu z naturą oraz promocji zdrowego trybu życia. Forma obiektu powinna zostać dostosowana do istniejących elementów zagospodarowania wymagających zachowania - przede wszystkim istniejącego drzewostanu oraz głównego układu komunikacyjnego. Układ komunikacyjny zaprojektowany zostać powinien w sposób nie stwarzający barier oraz utrudniających poruszanie się osobom starszym oraz niepełnosprawnym.

 • forma obiektu powinna zapewniać trwałość rozwiązań, prostotę wykonania oraz wysokie walory estetyczne.

 • koncepcja funkcjonalna ogrodu zakładać powinna spełnienie oczekiwań różnych grup wiekowych i grup o zróżnicowanym stopniu aktywności, jednocześnie w pewien sposób integrując wszystkie z nich.

 • wytyczne lokalnej społeczności na temat proponowanych aktywności na terenie Ogrodu Społecznego ujęte są w Regulaminie Konkursu.

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, szczególnie studenci i absolwenci kierunków projektowych i artystycznych a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Uczestnicy indywidualni oraz członkowie grup projektowych muszą być pełnoletni.

Harmonogram konkursu:

 • uczestnicy konkursu mogą zwrócić się do Organizatora z pytaniami do Regulaminu konkursu do dnia 19.01.2018 r.

 • termin złożenia prac konkursowych: 09.02.2018 r. do godz. 12.00.

 • ogłoszenie wyników konkursu: 16.02.2018 r.

W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne w łącznej kwocie 8 tys. złotych:

 • I nagroda - 5.000,- PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych)

 • II nagroda - 2.000,- PLN brutto (słownie: dwa tysiące złotych)

 • III nagroda - 1.000,- PLN brutto (słownie: tysiąc złotych)

Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, zapytania oraz informacje dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail: dkchwalowice.konkurs@gmail.com.

Regulamin Konkursu i inne dokumenty dostępne są na stronie internetowej Organizatora: http://bip.dkchwalowice.pl/ogloszenia/.

Realizację zadań związanych z celem Konkursu powierzono Zespołowi Konkursowemu, powołanemu w składzie:

 1. Tomasz Cioch - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej.

 2. Karina Abrahamczyk-Zator - dyrektor Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach.

 3. Hanna Wieczorek - Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku.

 4. Agnieszka Skupień - rzecznik Urzędu Miasta Rybnika.

 5. Katarzyna Buchalik - mieszkaniec dzielnicy Chwałowice.

 6. Dominika Stach - artysta plastyk.

 7. Marlena Wolnik - Architekt SARP.

 8. Rafał Paszenda - Architekt SARP.

 9. Monika Gitner - Referent w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Rybnika.

Funkcję Sekretarza Zespołu Konkursowego pełnić będzie: Anna Korniluk - pracownik merytoryczny Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach.

Organizator Konkursu będzie porozumiewał się z jego Uczestnikami za pośrednictwem strony internetowej i poczty elektronicznej: Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach, ul. 1 Maja 91B, 44 - 206 Rybnik, tel.: (32) 421 62 22, 433 18 52; fax: 42 16 222 wew. 40, e- mail: dkchwalowice.biuro@gmail.com, www.dkchwalowice.pl.

 

Tagi: Ogród Społeczny w Rybniku, Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach

Dodane

Galeria

Mapa - rozwiń

Komentarze Zarejestruj się lub Zaloguj się, aby dodać komentarz