Podziel się
Bookmark
A A A
  • Mapa imprez

    rozwiń

XX Regionalny Konkurs Gawędziarzy

Kategoria: Dla dzieci, Inne

Data wydarzenia: 
czw., 2018-03-15 (Cały dzień) - śr., 2018-05-09 (Cały dzień)

Industrialne Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu zaprasza do udziału w XX Regionalnym Konkursie Gawędziarzy W NIEWIADOMIU PO ŚLĄSKU.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

REGULAMIN

CEL:

- pielęgnowanie i kultywowanie gwary śląskiej,

- uwrażliwienie młodego pokolenia na kulturę, historię i obyczajowość Śląska,

- stwarzanie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,

- umożliwienie młodym ludziom prezentowania własnych talentów.

ADRESACI:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych bez względu na miejsce zamieszkania.

PREZENTACJE:

Repertuar powinien składać się z jednej lub kilku gawęd po śląsku, wykonanych indywidualnie. Występ można wzbogacić regionalnym strojem i rekwizytami.

Dodatkowo premiowane wykonanie tekstów własnego autorstwa..

Uczestnicy nie mogą prezentować tekstów lub fragmentów tekstów, z którymi wystąpili w poprzednich edycjach Konkursu.

Łączny czas wykonania nie powinien przekraczać 7 minut.

Uczestnicy konkursu wystąpią w 3 kategoriach wiekowych:

- 14- 16 lat (2002-2004 r.),

- 11-13 lat (2005-2007 r.),

- 7-10 lat (2008-2011 r.).

OCENA:

Uczestników oceniać będzie specjalnie powołane Jury- znawcy gwary i tradycji śląskiej. Przy ocenie brane będą pod uwagę następujące kryteria: poprawność gwarowa, dobór gawędy, interpretacja tekstu, strój i gra aktorska, ogólny wyraz artystyczny.

Decyzje Jury konkursowego oraz Organizatora są ostateczne.

Dla laureatów przewidujemy dyplomy i nagrody w formie kart podarunkowych.

TERMINY:

Konkurs odbędzie się 16 maja 2018 r. (środa), od godz. 9.00

Udział w konkursie należy zgłaszać do 9 maja - listownie, pocztą elektroniczną lub faksem

(nie telefonicznie), wysyłając czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia na adres:

Industrialne Centrum Kultury w Rybniku- Niewiadomiu

ul. Mościckiego 15, 44-273 Rybnik

dziennikarski@onet.pl

tel./fax: 32 42 13 755

Karta zgłoszenia do pobrania na www.ick.rybnik.pl

Dla każdego wykonawcy należy przesłać osobne zgłoszenie.

Informacja o kolejności występów i czasowym przebiegu Konkursu zostanie zamieszczona na www.ick.rybnik.pl - 14 maja br.

W przypadku dużej frekwencji przesłuchania konkursowe będą rozdzielone na dwa dni.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom odbędzie się w dniu przesłuchań konkursowych.

MIEJSCE:

Sala widowiskowa Industrialnego Centrum Kultury (ul. Mościckiego 15).

IMPREZY  TOWARZYSZĄCE:

16 maja

- Program artystyczny: "Warsztaty tańców śląskich" z elementami zabaw twórczych w wykonaniu Kapeli Fedaków  (podczas przerwy na obrady Jury).

UWAGI  KOŃCOWE:

Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo publikacji listy nagrodzonych i wyróżnionych osób oraz zdjęć z przebiegu imprezy w mediach.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie.

Organizator nie pokrywa kosztów podróży uczestników Konkursu.

Industrialne Centrum Kultury dysponuje dużą salą widowiskową, w związku z czym mile widziane jest zabranie ze sobą publiczności i pozostanie na widowni przez cały czas trwania Konkursu.

Zapraszamy do udziału i życzymy sukcesów.

 

Tagi: Konkurs gawędziarzy

Dodane

Mapa - rozwiń

Powiązane

Obiekty

Komentarze Zarejestruj się lub Zaloguj się, aby dodać komentarz