Podziel się
Bookmark
A A A
  • Mapa imprez

    rozwiń

XVIII REGIONALNY KONKURS DZIENNIKARSKI

Kategoria: Dla dzieci

Data wydarzenia: 
pon., 2019-09-09 (Cały dzień) - czw., 2019-10-31 (Cały dzień)

Industrialne Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu serdecznie zaprasza do udziału w konkursie. Na prace czekamy do 31 października 2019 r.

XVIII REGIONALNY KONKURS DZIENNIKARSKI

Świat według ciebie”

 

R E G U L A M I N

 

Cele:

- uwrażliwienie na istotne problemy życia codziennego,

- pobudzanie twórczego myślenia,

- rozwijanie dziennikarskich zainteresowań,

- ukazywanie pozytywnych wzorców postępowania i utwierdzanie w przekonaniu,

że zaangażowanie, wrażliwość i uważne oko, może uczynić świat lepszym.

 

Adresaci konkursu:

- uczniowie od klas IV szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych.

 

Tematyka konkursu:

Tekst konkursowy powinien dotyczyć aktualnych problemów młodych ludzi i środowiska, w którym żyją. Tematem może być coś czego sami doświadczyli, coś czym się interesują, coś co zaobserwowali. Liczy się umiejętność dostrzegania złożoności życia, ludzi, którzy mają ciekawe historie, żyją obok nas i są warci uwagi. Liczą się interesujące historie o miejscach, o których z całą pewnością warto wspomnieć.

 

Forma konkursowa:

- artykuł prasowy, reportaż lub wywiad.

Tekst nie powinien być dłuższy niż 5 stron formatu A4 (wraz z ewentualnymi zdjęciami), napisany czcionką nr 12 (jako dokument programu Word). Do Konkursu należy zgłaszać prace indywidualne, które wcześniej nie były nagradzane w innych konkursach.

Tekst powinien być napisany samodzielnie. Dopuszcza się możliwość opieki naukowej nad tekstem, sprawowanej przez nauczyciela. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jeden tekst indywidualny, do którego może dołączyć zdjęcia.

 

Czas trwania konkursu:

Teksty zbieramy do: 31 października 2019 r. (czwartek)

Wyniki oraz nagrodzone teksty zostaną zamieszczone na stronie internetowej Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu www.ick.rybnik.pl

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 18 listopada 2019 r. (poniedziałek), o godz. 11.00 w Punkcie Informacji Miejskiej halo! Rybnik (ul. Sobieskiego 20, Rybnik). Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach i zaproszeni na imprezę finałową telefonicznie, osobiście lub poprzez zgłaszającą placówkę.

 

Zgłaszanie prac konkursowych:

Warunkiem udziału w Konkursie jest:

  1. Dostarczenie tekstu drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: dziennikarski@onet.pl,

  2. Dostarczenie uzupełnionego załącznika do Regulaminu (proszę podać imię i nazwisko, klasę/ wiek, nazwę i adres szkoły lub placówki zgłaszającej, a w przypadku zgłoszenia indywidualnego adres prywatny, telefon kontaktowy oraz podpisać oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych i wyrażenia zgody na publikację wizerunku).

 

Kryteria oceny i przyznawania nagród:

Jury oceniać będzie tekst według następujących kryteriów:

- interesujące i indywidualne przedstawienie tematu, oryginalność prezentowanych treści, wnikliwość obserwacji, atrakcyjność zgromadzonego materiału,

- wartość informacyjna: podanie informacji opartych o wiarygodne i sprawdzone źródła, rzetelność, poziom wyczerpania tematu,

- walory formalne: poprawność stylistyczna i ortograficzna, kultura języka, czytelność sformułowań, logika wywodu.

 

Nagrody:

Nagrody będą przyznawane w 3 kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, uczniowie klas VII-VIII, uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w przyznawaniu nagród.

Autorzy wyróżnionych tekstów otrzymają dyplomy i nagrody w postaci bonów upominkowych lub nagród rzeczowych.

 

Organizator nie przewiduje dyplomów uczestnictwa. Nagrody nieodebrane przez laureatów

w okresie 30 dni od uroczystego ogłoszenia wyników przechodzą do puli nagród przyznawanych w kolejnych konkursach. Nie przesyłamy nagród pocztą (w uzasadnionych przypadkach nagroda może zostać wysłana na koszt adresata).

 

Uwagi:

Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo publikacji listy nagrodzonych i wyróżnionych osób oraz zdjęć z przebiegu imprezy w mediach.

Teksty niezgodne z Regulaminem nie będą podlegać ocenie.

Zastrzegamy sobie prawo wykorzystania materiałów konkursowych bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów. Nadesłanie tekstu na Konkurs jest jednoczesną zgodą autora na jego nieodpłatne wykorzystanie w formie publikacji pokonkursowej. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na uroczystość finałową.

 

Imprezy towarzyszące:

Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie z Wojciechem Gunią. Spotkanie odbędzie się w ramach uroczystości wręczenia nagród laureatom Konkursu:

18 listopada, o godz. 11.00 w Punkcie Informacji Miejskiej halo! Rybnik (ul. Sobieskiego 20)

 

Wojciech Gunia –absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prozaik, publicysta i tłumacz. Debiutował w 2013 roku w antologii „Po drugiej stronie. Weird fiction po polsku”. Rok później ukazał się jego zbiór opowiadań „Powrót”, uznany przez czytelników i krytykę za jedną z najoryginalniejszych i najlepszych książek polskiej literatury grozy ostatnich lat. W 2016 roku ukazała się jego świetnie przyjęta powieść „Nie ma wędrowca”, która otrzymała Nagrodę im. Stefana Grabińskiego. Na początku 2018 r. wrocławskie wydawnictwo „Dom Horroru” wydało trzecią książkę Guni - „Miasto i rzeka”, a 2020 r. ukaże się kolejna książka „Dom wszystkich snów”.

Jako tłumacz i publicysta Wojciech Gunia przybliża polskim czytelnikom twórczość Thomasa Ligottiego, którego uważa za jednego ze swoich literackich mistrzów. Prowadzi popularny blog „Labirynt z liści” poświęcony literaturze, filozofii i psychologii. Publikował w magazynach „Trans/wizje”, „Nowa Fantastyka”, „Histeria” i „OkoLica Strachu”.

Tagi: XVIII REGIONALNY KONKURS DZIENNIKARSKI, ICK, konkurs

Dodane

Pliki

Mapa - rozwiń

Powiązane

Obiekty

Komentarze Zarejestruj się lub Zaloguj się, aby dodać komentarz