Podziel się
Bookmark
A A A
 • Mapa imprez

  rozwiń

XIV Przegląd Teatrów Dziecięcych "Scenka"

Kategoria: Teatr, Dla dzieci, Inne

Data wydarzenia: 
czw., 2017-02-02 (Cały dzień) - śr., 2017-03-15 (Cały dzień)

Zapraszamy zespoły teatralne do udziału w XIV Przeglądzie Teatrów Dziecięcych "Scenka"

REGULAMIN XIV Przeglądu Teatrów Dziecięcych SCENKA

1. Celem Przeglądu jest:

 •   prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych,  
 •   poszukiwanie nowych form w pracy artystycznej i wychowawczej z zespołam  dziecięcymi, 
 •   rozwijanie twórczej wyobraźni dziecka, 
 •  stworzenie możliwości wymiany doświadczeń dla instruktorów, pedagogów i animatorów kultury.

2. Przegląd adresowany jest do dzieci w wieku od 4-13 lat.
3. Uczestnicy konkursu występują w dowolnej formie teatralnej:
lalek, jednego aktora, ruchu, cieni, pantomimy, teatr żywego planu oraz w 3 kategoriach wiekowych:

 • 4- 6 lat
 • 7 – 10 lat
 • 11 – 13 lat

4. Spektakl może obejmować fragmenty lub całość tekstów własnych bądź utworów scenicznych autorów polskich lub zagranicznych.

5. Termin i miejsce Przeglądu:

    22 marca 2017r. od godz. 9:00
    Industrialne Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu 
    ul. Mościckiego 15, Rybnik    

6. Udział w Przeglądzie należy zgłaszać listownie, faxem lub e-mailem- wysyłając czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia na adres: 

    Industrialne Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu    
    ul. Mościckiego 15
    44-273 Rybnik 
    fax /32/43 30 957
    e-mail: niewiadom5@op.pl

    Dla każdego wykonawcy/ zespołu należy przesłać osobne zgłoszenie. Wzór karty zgłoszenia dostępny jest na stronie www.ick.rybnik.pl

7. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15.03.2017r. (decyduje data wpływu). Informacja o kolejności występów i czasowym przebiegu konkursu zostanie zamieszczona 20.03.2017 r., na stronie internetowej www.ick.rybnik.pl.

8. Uczestników oceniać będzie jury. 

Jury przy ocenie występów weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 •    autentyzm prezentacji,   
 •     dobór repertuaru, dykcję i emisję głosu, ruch sceniczny, scenografię, wartości 
 •     dydaktyczne, ogólny wyraz artystyczny.


Organizator przewiduje możliwość konsultacji z jurorami w przerwach między spektaklami. Przewiduje się przyznanie trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej, ednak ostateczna decyzja o ilości przyznanych nagród należeć będzie do Jury. Jury przyzna także nagrodę “Scenoludka”- dla najlepszego młodego aktora. Laureaci otrzymają nagrody finansowe lub rzeczowe. Planowana wartość nagród: 2 000 zł. Każdy zespół otrzyma dyplom uczestnictwa. Zwycięzcy zostaną telefonicznie poinformowani przez Organizatora o wynikach Przeglądu.

9. Opłata konkursowa wynosi 20 zł za zespół i należy ją uiścić w kasie ICK (możliwość zapłaty w dniu imprezy) lub przelewem na konto PKO BP 79 1020 2472 0000 6302 0499 0836 do 15  marca 2017r.

10. Placówki zgłaszające zespoły do udziału w Przeglądzie wyrażają zgodę na rejestrację spektakli lub ich fragmentów na współcześnie dostępne Nośniki obrazu i dźwięku oraz na ich wykorzystanie przez Organizatora. Uczestnictwo w Przeglądzie jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na  wykorzystanie wizerunku uczestników w celach promocyjnych i informacyjnych  imprezy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu.  

 Gala ze spektaklem „Dziób w Dziób" – 24 marca 2017r o godz. 13.00 

Program:

 • uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród,
 • wielowymiarowy spektakl - „Dziób w dziób” . To wzruszająca opowieść o poszukiwaniu własnej tożsamości i przynależności, która rozgrywa się w przestrzeni jednego z blokowisk. Przejmująca historia małego wróbla Przemka, który szuka akceptacji, przyjaźni i swojego miejsca „na dzielni” wśród zaślepionej pragnieniem władzy subkultury gołębi. W historię zamieszana jest również kotka, odwieczny wróg ptaków, która w głębi duszy, taj jak i Przemek, czuje się samotna i odtrącona przez inne zwierzęta zamieszkujące sąsiedztwo.

 

 

Tagi: teatr, dla dzieci, scenka, spektakl teatralny

Dodane

Pliki

Mapa - rozwiń

Powiązane

Obiekty

Komentarze Zarejestruj się lub Zaloguj się, aby dodać komentarz