logo

Wystawa malarstwa pt. „Mistrz i Małgorzata”

Kategoria: Wystawy

Tagi:

Wystawa pt.: „Mistrz i Małgorzata” stanowi kontynuację wystaw wykładowców Katedry Malarstwa Instytutu Sztuki w Cieszynie oraz ich absolwentów. Obecna wystawa to prezentacja malarstwa dwóch osób - nauczyciela i ucznia, prof. Lecha Kołodziejczyka i mgr Małgorzaty Pedowicz. Szczególna cecha występująca w malarstwie tych dwojga osób, która łączy te doświadczenie artystyczne, ujawnia się poprzez podobną atmosferę, klimat emanujący z barwnych płócien. Jest coś niezwykle charakterystycznego w metodzie traktowania koloru, materii malarskiej, projekcji światła, w poetyckiej aurze, które konstruują swoistą bliskość, powinowactwo duszy tych dwojga malarzy. Dlatego też tytuł wystawy należy traktować jako swoistą prowokację, gdyż interesujący dialog, bliskość odczuwania świata raczej łączą to malarstwo a nie powodują dysonans w odbiorze tej prezentacji.

Na zdjęciu: obraz Lecha Kołodziejczyka 

Tekst: Krzysztof Łapka