logo

Wystawa „Dotknąć sacrum w poezji i w obrazie”