Podziel się
Bookmark
A A A
  • Mapa imprez

    rozwiń

Sieć nośników elektronicznych

W ramach projektu powstało szereg nośników elektronicznych, w tym: ekrany LCD, ekran wielkoformatowy LED, punkty bluetooth, infokioski.

Podstawową zaletą sieci nośników elektronicznych jest bardzo szybka, wręcz natychmiastowa, możliwość zmiany wyświetlanych treści. System zarządzania wyświetlanymi materiałami umożliwia ich dowolne różnicowanie w zależności od lokalizacji i grup odbiorców. Dynamiczna reklama w pobliżu instytucji kultury wspiera "impuls zakupu", pozwalając wybrać mieszkańcom odpowiednią imprezę. Przekazy informacyjne umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie takiej instytucji pozwalają na bieżąco informować o najnowszym repertuarze. Dynamizm reklamy powoduje, iż jest to bardziej skuteczna forma dotarcia do mieszkańców niż reklama pasywna. Dzięki temu powstają też  oszczędności w wyniku ograniczenia ilości papierowych materiałów promocyjnych (tj. ulotki, broszury, itp.).

 

Ekrany LCD

Ekrany prezentujące bieżącą ofertę kulturalną Rybnika zostały rozmieszczone w najbardziej uczęszczanych punktach miasta (domy kultury: Boguszowice, Chwałowice, Niedobczyce, Niewiadom; Młodzieżowy Dom Kultury, Muzeum, Rybnickie Centrum Kultury, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Klub Energetyka Fundacji Elektrowni Rybnik, Urząd Miasta Rybnika - 3 sztuki, pływalnie kryte przy ul. Powstańców Śląskich, Jastrzębskiej i Podmiejskiej, Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "Bushido", Państwowa Szkoła Muzyczna). W ramach projektu zainstalowano 17 ekranów LCD o następujących parametrach:

  • rozmiar ekranu: 40 cali,
  • proporcje ekranu: 16:9,
  • rozdzielczość ekranu: HD,
  • wbudowane głośniki,
  • jednostka (player) sterująca ekranem i umożliwiająca połączenie online z całym systemem,
  • obudowa ze stelażem umożliwiająca podwieszenie ekranu pod sufitem,
  • niezbędne okablowanie zasilające i sygnałowe.

 

 

 

Ekran wielkoformatowy LED


Ekran LED (telebim) o powierzchni 41,5 m2 został zamontowany na budynku Rybnickiego Centrum Kultury. Na ekranie prezentowana jest bieżąca oferta kulturalna miasta.

Zamieszczony w odpowiednim miejscu dynamiczny obraz na nowoczesnym telebimie gwarantuje reklamę, która wręcz „krzyczy” do odbiorców. Możliwość wprowadzania ekspresowych aktualizacji treści oraz duża częstotliwość wyświetlania spotu pozwalają na bardzo skuteczną komunikację z Klientem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkty Bluetooth

Sieć 10 niezależnych urządzeń wykorzystujących tzw. Bluetooth Marketing, zlokalizowanych w ważnych punktach Rybnika. Urządzenia pozwalają na bezpłatne pobranie informacji o wydarzeniach na telefon komórkowy.


Specjalne urządzenie wykrywa telefony komórkowe, laptopy oraz palmtopy w swoim zasięgu, a następnie wysyła do nich prośbę o odebranie wiadomości informacyjno-reklamowej. Po zaakceptowaniu transmisji przez odbiorcę urządzenie wysyła multimedialną wiadomość do telefonu komórkowego lub laptopa.


Przewagą tej metody nad innymi jest to, że moduł Bluetooth jest zainstalowany w każdym nowoczesnym telefonie (moduły Wi-Fi ma tylko część z nich), a samo pobieranie informacji będzie bezpłatne (wykorzystanie sieci GSM lub 3G wiąże się z kosztami po stronie użytkownika). Ten rodzaj marketingu nie jest powszechnie znany użytkownikom urządzeń mobilnych w Polsce. Zwolennicy tej formy przekazu podkreślają nieagresywną, permisywną formę docierania z informacją (przed otrzymaniem wiadomości musi być wyrażona zgoda), osobisty kontakt z odbiorcą i bezpłatną transmisję bez opłat na rzecz operatora GSM, a także fakt, że przekaz bluetooth marketingu dociera do wyselekcjonowanej grupy konsumentów.

 

 

 

Infokioski

Infokioski to interaktywne punkty informacyjne. Umożliwiają stałą interakcję z Klientem, zwłaszcza nieposiadającym aktualnie dostępu do internetu. Właściwie wyeksponowane przyciągają spojrzenia, są funkcjonalne i efektywne. Obsługa takich terminali jest prosta  i łatwo przyswajalna.

W infokioskach dostępna jest strona projektu www.kultura.rybnik.eu, prezentująca szczegółową ofertę kulturalną miasta oraz strony poświęcone Unii Europejskiej, Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Śląskiego i miastu Rybnik.

W ramach projektu wykonanych zostało 5 infokiosków wewnętrznych zlokalizowanych w: Rybnickim Centrum Kultury, Fundacji Elektrowni Rybnik, Muzeum, Państwowej Szkole Muzycznej. Jeden z infokiosków jest przenośny i będzie wykorzystywany podczas imprez kulturalnych organizowanych w Rybniku. Infokioski są wyposażone w moduły Bluetooth umożliwiające prowadzenie kampanii bluetooth marketingowych. W miejscach wymienionych powyżej ważna jest kompletna i rzetelna informacja. Tam właśnie doskonale sprawdzają się nowe technologie i takim produktem nowych technologii są infokioski.

 

 

System zarządzający


System zarządzający umożliwia synchronizację i koordynację działań związanych z promocją wydarzeń kulturalnych w ramach projektu Kultura.rybnik.eu. Dzięki systemowi możliwe jest zamieszczanie informacji na temat danego wydarzenia na wielu nośnikach. Pozwala szybko reagować na zmiany repertuarowe i na bieżącą aktualizację oferty kulturalnej miasta.

Na system zarządzający składa się serwer dystrybuujący treści, notebook oraz oprogramowanie zarządzające, które umożliwiają sterowanie całym systemem i aktualizację informacji z dowolnego miejsca przez internet. Centrala ma możliwość rozbudowy i może sterować dodatkowymi elementami.