Podziel się
Bookmark
A A A
  • Mapa imprez

    rozwiń

Rybnicka Rada Seniorów

Kategoria:

Nazwisko i Imię:
Rybnicka Rada Seniorów
Wiek:
6 lat
E-mail:

Opis

Rybniccy seniorzy to niezwykle aktywna grupa, działająca na polu szeroko rozumianej sztuki. Nestorzy piszą, malują, fotografują. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych prezentacją swoich dzieł.

Rybnicka Rada Seniorów została powołana Uchwałą Nr 628/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Rybnickiej Rady Seniorów. 

Do zadań Rady Seniorów należy (na podstawie uchwały Nr 667/XLIII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie nadania statutu Rybnickiej Rady Seniorów):

  • współpraca z władzami Miasta Rybnika przy rozstrzygnięciu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszych,
  • przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań w perspektywie krótko i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz ludzi starszych,
  • wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz ludzi starszych,
  • inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy władz Miasta Rybnika ze środowiskiem osób starszych,
  • informowanie społeczności Miasta Rybnika o szczególnych kierunkach działalności podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz środowiska ludzi starszych,

oraz wydawanie Ogólnopolskiej Karty Seniora – Miasto Rybnik od września 2015 r. na cotygodniowych dyżurach Rady Seniora, odbywających się we wtorki od 10:00 do 12:00 w sali 213 Urzędu Miasta Rybnika.

Przewodniczącą Rady jest pani Jolanta Groborz (tel. kontaktowy 518 179 070)


 

Tagi:

Dodane

Galeria

Mapa - rozwiń

Komentarze Zarejestruj się lub Zaloguj się, aby dodać komentarz