logo

Prezentacja Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika

Kategoria: Wystawy

Tagi:

Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika, jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem obywatelskim, którego cele działania określone zostały we wczesnym średniowieczu i wiązały się z obroną miasta przed najazdem, pożarem, pomorem i innymi tragicznymi zdarzeniami losowymi. Rybnickie Bractwo zostało powołane do życia przez obywateli miasta Rybnika w 1924 roku jednak II wojna światowa oraz rządy PRL przerwały jego działalność aż do czasu reaktywacji w 1995 roku.

Bractwo zrzesza w swoich szeregach obywateli dążących do poznania i kultywowania tradycji narodu i oręża polskiego, poznania i pielęgnowania historii i obyczajów Śląska, szczególnie zaś Rybnika i Ziemi Rybnickiej.

Współczesnym zadaniem Bractwa jest podtrzymanie oraz pielęgnowanie tradycji narodowej, budowanie świadomości narodowej, a także zdolności obronnych państwa. Stowarzyszenie prowadzi działalność oświatową i wychowawczą w zakresie krzewienia kultury fizycznej oraz propagowania i rozwoju sportu strzeleckiego. Poza stroną sportowo-wychowawczą Bractwo prowadzi również działalność charytatywną. Poszczycić może się organizacją licznych zawodów sportowych rozgrywanych z broni historycznej, współczesnej bojowej oraz sportowej na własnej strzelnicy, organizacją widowisk historycznych a także działalnością edukacyjną w zakresie kultury i historii Ziemi Rybnickiej.

Do niewątpliwych osiągnięć w działalności Bractwa na rzecz społeczeństwa ziemi rybnickiej, było zorganizowanie i skuteczne przeprowadzenie przedsięwzięcia obywatelskiego "motocykl ratowniczy dla Rybnika", oraz wieloletnie zabiegi o uzupełnienie insygniów miejskich, które są symbolem dziejów wszystkich pokoleń rybniczan.

Przedstawiciele Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika zapraszają na spotkanie.


Polecane: 
Nie