Podziel się
Bookmark
A A A
  • Mapa imprez

    rozwiń

Niewiadomska Środa Dziecięca

Kategoria:

Data wydarzenia: 
śr., 2018-08-01 16:00 - 18:00

Industrialne Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu zaprasza dzieci w każdą wakacyjną środę do udziału w grach i zabawach.

ŚRODA ROWEROWA

1 sierpnia, godz. 16.00 - 18.00


 

Miejsce: Kopalnia „Ignacy”, ul. Mościckiego 3

Program:

-Rajd rowerowy Newiadom- Radoszowy- Niewiadom (prosimy o zapisy tel. 32/ 42 13 755)

-Rowerowe konkurencje i nie tylko …

Osoby, które nie uczestniczą w rajdzie zapraszamy na plac przed Kopalnią „Ignacy” na rowerowe konkurencje. Można przyjechać na wszelkich sportowych pojazdach dwu-, trzy- i czterokołowych typu: rowerki, hulajnogi, deskorolki itp.

Na dzieci czekają również inne atrakcje jak:

-malowanie na sterczu

-tatuaże na rączkach

-łączenie kropek

-wyklejanie bibułą rowerowych obrazków

-zabawy z mini chustami animacyjnymi i szalonymi balonami

-rzuty do celu


Uwaga! W przypadku deszczu –rajd odwołany, a konkurencje odbędą się na ternie byłego Domu Kultury (Mościckiego 15)

 

Szczegóły dotyczące rajdu rowerowego:
 

TERMIN: -1 sierpnia 2018r.godz. 16.00-18.00

START – META: Industrialne Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu, plac przed Zabytkową Kopalnią „Ignacy”( ul. Mościckiego 3)

HARMONOGRAM:

16.00- rejestracja uczestników, podpisanie dokumentów, zapoznanie z regulaminem,sprawdzenie rowerów

16.30-18.00- rajd rowerowy

(trasa: Niewiadom-Radoszowy- Niewiadom, dystans: około 7,5 km, trasa zawiera 2 strome odcinki )

18.00- grill dla uczestników, napoje, wata lub popcorn dla dzieci, rozdanie pamiątkowych gadżetów

UCZESTNICY:

osoby pełnoletnie, młodzież, dzieci od lat 10

Organizatorzy zapewniają opiekę nad osobami niepełnoletnimi podczas rajdu (za zgodą rodziców).

(dzieci do lat 9 mogą uczestniczyć w rajdzie tylko pod opieką rodziców/pełnoletnich opiekunów!)

ZGŁOSZENIA:

do 31 lipca 2018 r. do godz. 12.00 w biurze ICK (tel. 32/42 13 755)

Niezbędnik uczestnika:

  • sprawny rower

  • strój odpowiedni do warunków atmosferycznych, dla dzieci-kask

  • dobry humor

 INFORMACJE DODATKOWE:

Udział w rajdzie jest bezpłatny.

Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW uczestników.

Impreza będzie odwołana tylko w przypadku ulewy.

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu rajdu.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Klauzulą informacyjną dot. RODO stanowiącą załącznik do regulaminu.

REGULAMIN RAJDU
Uczestnik Rajdu zobowiązany jest do :
- posłuszeństwa wobec prowadzących rajd i opiekunów
-przestrzegania przepisów ruchu drogowego:  w szczególności zabrania się wyprzedzania na zjazdach, nagłych zmian  kierunku jazdy, zatrzymywania się na trasie przejazdu, „ścigania się”.

Jadąc należy zachować odległość między rowerami. W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze. Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów. Należy jechać równo i spokojnie w szyku, z poszanowaniem pierwszeństwa pieszych. Każde zatrzymanie powinno odbyć się poza jezdnią.
- posiadania sprawnego roweru oraz kasku
- posiadania przy sobie karty rowerowej (opcjonalnie)
- niezwłocznego zgłaszania wszelkich dolegliwości organizatorom/opiekunom
- nie oddalania się od grupy
- powiadomienia organizatora/opiekuna o rezygnacji z rajdu w czasie jego trwania
- niezwłocznego zgłaszania wszelkich zauważonych nieprawidłowości i zagrożeń
- dbałości o dobrą atmosferę w grupie (postawa życzliwości, wzajemnej pomocy)
- posiadania niezbędnego, odpowiedniego do warunków ubioru

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe 
i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Rajdu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki spowodowane przez uczestników rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.

Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu, biorących udział w Rajdzie uczestników.        

Rajd ma charakter imprezy rekreacyjnej. Nie ma w nim rywalizacji sportowej.

DODATKOWE WARUNKI UCZESTNICTWA W  RAJDZIE
1. Za szkody materialne poniesione przez uczestnika Rajdu odpowiadają jego rodzice lub prawni opiekunowie.
2. Organizatorzy nie zapewniają serwisu rowerowego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie z przyczyn od niego niezależnych.
4. Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka w drodze na miejsce zbiórki, jak również po Rajdzie. 
5. Uczestnictwo w Rajdzie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych imprezy.

 

Organizatorzy:

FUNDACJA CYLINDER

PTTK -  POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE Oddział w Rybniku

ICK - INDUSTRIALNE CENTRUM KULTURY W RYBNIKU - NIEWIADOMIU

 

Tagi: Niewiadomska środa dziecięca

Dodane

Mapa - rozwiń

Powiązane

Obiekty

Komentarze Zarejestruj się lub Zaloguj się, aby dodać komentarz