Podziel się
Bookmark
A A A
  • Mapa imprez

    rozwiń

Koszyczek Wielkanocny - konkurs plastyczny

Kategoria: Dla dzieci, Inne

Data wydarzenia: 
śr., 2020-03-04 (Cały dzień) - pt., 2020-04-03 (Cały dzień)

Industrialne Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu zachęca dzieci do udziału w konkursie plastycznym.

REGULAMIN

1. Organizator:

Industrialne Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu

ul. Mościckiego 3, 44-273 Rybnik

tel. 32 42 13 755, 32 43 31 365

www.ick.rybnik.pl

2. Cele Konkursu:

- rozwijanie wrażliwości estetycznej,

- promowanie świątecznych tradycji,

- kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży,

- rozwijanie zdolności manualnych,

- promowanie twórczości artystycznej.

3. Uczestnicy:

uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach:

- klasa I-III,

- klasa IV-VIII.

4. Warunki Konkursu:

Koszyczek wielkanocny może być wykonany dowolną techniką, przy użyciu dowolnych materiałów. Wykonana forma przestrzenna, może mieć minimalnie 20 cm, a maksymalnie 50 cm wysokości. Koszyczek należy wykonać samodzielnie, nie może być kopią wzorów i pomysłów już wykonanych. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę, w związku z tym prosimy o dokonanie selekcji na etapie szkolnym. W koszyczku nie należy umieszczać produktów spożywczych.

Prace nadesłane na Konkurs muszą być opatrzone następującymi informacjami:

- imię i nazwisko wykonawcy,

- klasa,

- adres szkoły, placówki,

- numer telefonu kontaktowego szkoły, placówki.

Opis z informacjami powinien być trwale dołączony do pracy.

5. Terminy:

Wielkanocny koszyczek należy dostarczyć w terminie do 3 kwietnia (piątek) do biura Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu lub przesłać na adres:

Industrialne Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu

Ul. Mościckiego 15, 44-273 Rybnik.

6. Nagrody zostaną przyznane w 2 kategoriach:

- klasy I-III,

- klasy IV-VIII.

7. Ocena prac:

Jury oceniać będzie koszyczki według następujących kryteriów:

- pomysłowość i oryginalność,

- samodzielność i estetyka wykonania.

Nie przewidujemy dyplomów uczestnictwa. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przyznawaniu nagród.

8. Rozstrzygnięcie Konkursu:

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 8 kwietnia (środa). Informacja o laureatach zostanie umieszczona na stronie internetowej Industrialnego Centrum Kultury www.ick.rybnik.pl.

9. Uwagi końcowe:

Nagrody można odbierać od15 kwietnia (środa) w biurze Industrialnego Centrum Kultury.

Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą podlegać ocenie.

Prace konkursowe przechodzą na własność Industrialnego Centrum Kultury.

Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac konkursowych bez wypłacenia honorarium autorskiego.

Nagrody, które nie zostaną odebrane w okresie 30 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników przechodzą do puli nagród przyznawanych w kolejnych konkursach.

Udział w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Konkursu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu do celów organizacyjnych. Jest również wyrażeniem zgody na publikacje danych osobowych uczestnika konkursu, jeśli znajdzie się na liście osób wyróżnionych bądź nagrodzonych.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Tagi:

Dodane

Pliki

Mapa - rozwiń

Powiązane

Obiekty

Komentarze Zarejestruj się lub Zaloguj się, aby dodać komentarz