Podziel się
Bookmark
A A A
  • Mapa imprez

    rozwiń

Odwołanie konkursu

Kategoria: Inne

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19

odwołuje się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ogłoszony 6 lutego 2020 roku przez Prezydenta Miasta Rybnika Zarządzeniem nr 70/2020. 

Ze względu na fakt, że część z zadań opartych jest na udziale gości z zagranicy, zarówno indywidualnych, jak i zespołowych, część bazuje na zasobach rybnickich instytucji kultury, zwłaszcza w zakresie dostępności sal w konkretnych terminach, a  wszystkie zgłoszone do konkursu zadania skierowane są do szerokiej publiczności, znacznie przekraczającej ilość 50 osób, obecna dynamiczna sytuacja sprawia, że nie ma możliwości rzetelnej oceny realizacji zadań. Wprowadzane stopniowo na terytorium naszego kraju regulacje, nie dają na dzień dzisiejszy możliwości określenia optymalnego terminu realizacji zadań ani zakresu czy formy ich realizacji.

Mając na uwadze powyższe, Prezydent Miasta Rybnika, na podstawie rozdziału I pkt 13 ppkt 1 ogłoszenia będącego załącznikiem do zarządzenia nr 70/2020, podjął decyzję o odwołaniu konkursu. 

Równocześnie informujemy, że po unormowaniu się sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-CoV-2, planuje się ogłosić konkurs ponownie.

Tagi:

Dodane

Mapa - rozwiń

Komentarze Zarejestruj się lub Zaloguj się, aby dodać komentarz