Podziel się
Bookmark
A A A
  • Mapa imprez

    rozwiń

Konkurs Fotograficzny "Kocham psa, kocham kota, bo …"

Kategoria: Inne

Data wydarzenia: 
czw., 2017-02-02 (Cały dzień) - pt., 2017-06-02 (Cały dzień)

Industrialne Centrum Kultury w Rybniku- Niewiadomiu serdecznie zaprasza do udziału w VI edycji Konkursu fotograficznego "Kocham psa, kocham kota bo ..."

 

 

 

REGULAMIN

Przepisy ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest

Industrialne Centrum Kultury w Rybniku- Niewiadomiu

ul. Mościckiego 3, 44-273 Rybnik

www.ick.rybnik.pl , dziennikarski@onet.pl

2. Celem Konkursu jest:

- pokazanie psa lub kota, jako przyjaciół człowieka,

- uwrażliwienie na los psa i kota,

- przypomnienie o konieczności dobrego, traktowania i opiekowania się „mniejszymi braćmi”,

- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

3. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób od lat 16.

Przepisy dotyczące prac

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie:

a) fotografii w formie papierowej (minimalny format 20 x 30 cm) oraz

b) fotografii w wersji elektronicznej (zapisanych w formacie JPG, o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi) zgranych na płytkę CD lub przesłanych e-mailem oraz

c) oświadczenia o posiadaniu praw autorskich do zdjęcia oraz zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć i na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie powinno zostać podpisane odręcznie i przesłane do ICK w formie papierowej lub elektronicznej (np. skan dokumentu).

2. Na zdjęciach nie powinny znajdować się żadne znaki, litery lub cyfry, które nie są elementem przestrzeni fotografowanej (np. data, podpis itp.).

3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 fotografie.

4. Każda fotografia powinna być opisana. Na odwrocie, należy podać następujące dane:

- imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy oraz e-mail autora (niemożność kontaktu ze zwycięzcą będzie skutkowała przekazaniem nagrody następnej osobie),

- mile widziany komentarz do zdjęcia.

5. Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać prawa – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.

6. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików lub dokonywanie zmian oryginalnej kompozycji fotografii (z wyjątkiem kadrowania). Dopuszcza się zdjęcia poddane delikatnej modyfikacji polegającej na korekcie kontrastu, nasycenia, ostrości, barw.

Zdjęcia noszące wyraźne znamiona modyfikacji i ingerencji fizycznej bądź elektronicznej zostaną zdyskwalifikowane.

Terminarz

1. Termin nadsyłania prac: do 2 czerwca 2017 r. (piątek)

Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie.

2. Ogłoszenie wyników: 23 czerwca 2017 r. (piątek)

Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Wyniki i nagrodzone zdjęcia laureatów zostaną zamieszczone na stronie internetowej Industrialnego Centrum Kultury oraz przekazane do lokalnych mediów.

3. Nagrodzone i najciekawsze fotografie zamieszczone zostaną na wystawie pokonkursowej w Galerii Industrialnego Centrum Kultury (ul. Mościckiego 15).

Nagrody

1. Organizator przewiduje nagrody pieniężne dla laureatów Konkursu.

Pula nagród do podziału przez Jurorów wynosi 1 500,00 zł.

2. Fotografie oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.

3. Jury zastrzega sobie prawo do podziału nagród.

Uwagi końcowe

1. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację Regulaminu.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

2. Zdjęcia i pliki ze zdjęciami uczestników przechodzą na własność Organizatora.

3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania zdjęć przez Organizatora, a wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do Konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).

4. Organizator oświadcza, że nadesłane na Konkurs fotografie nie będą wykorzystywane do celów komercyjnych sprzecznych z ideą Konkursu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez uczestników.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie zdjęć o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie lub złej rozdzielczości, oraz takich, które nie spełniają kryterium tematycznego.

7. Wszelkie sprawy, które nie zostały uwzględnione w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Zapraszamy do udziału i życzymy sukcesów!

 

 

Tagi: konkurs fotograficzny

Dodane

Pliki

Mapa - rozwiń

Powiązane

Obiekty

Komentarze Zarejestruj się lub Zaloguj się, aby dodać komentarz