Podziel się
Bookmark
A A A
 • Mapa imprez

  rozwiń

IX Konkurs Fotograficzny "Pamiętamy"

Kategoria: Inne

8.11 Konkurs Fotograficzny "Pamiętamy", Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie oraz Stowarzyszenie Wszechstronnego Rozwoju “NA SKRZYDŁACH MOTYLA”.

I. CELE KONKURSU:

 1. Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania fotografią.
 2. Wzbudzenie wrażliwości i szacunku do osób starszych, przeszłości, upływu czasu i dokonujących się przemian.
 3. Zachęcenie do poszanowania miejsc pamięci narodowej.
 4. Wymiana doświadczeń między młodymi twórcami i ich opiekunami.
 5. Promocja talentów i umiejętności, prezentacja twórczości młodzieży szkolnej.
 6. Upamiętnienie 100 Rocznicy Powstań Śląskich oraz 80 Rocznicy wybuchu II wojny światowej.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży uczącej się i wychowanków domów kultury w wieku  od 12 do 19 lat  - mieszkańców miast województwa śląskiego.
 2. Tematem fotografii mogą być ludzie, przedmioty, ciekawe miejsca związane z upływającym czasem (np. przyroda, cmentarze, miejsca pamięci narodowej).
 3. Na adres organizatora należy przesłać do 2 fotografii  drogą elektroniczną w załączniku e-mail na adres: konkurs.pamietamy@mdkchorzow.pl (prace mogą być w formacie JPG lub RAW o wymiarach 1200x1600 pikseli).
 4. Technika wykonania prac jest dowolna.
 5. Integralną część regulaminu stanowią:
 • załącznik nr 1 - karta zgłoszenia  ( należy wypełnić czytelnie DRUKOWANYMI LITERAMI);
 • załącznik nr 2 - zgoda na udział w konkursie.
 1. Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz zgodę na udział w konkursie (załącznik nr 2), które są dołączone do regulaminu, należy dokładnie wypełnić, dostarczyć do sekretariatu Młodzieżowego Domu Kultury lub przesłać drogą elektroniczną w formie skanu lub zdjęcia w formacie jpg.
 2. Prace bez karty zgłoszenia i zgody na udział w konkursie oraz te, które nie będą spełniały wyżej wymienionych wymogów  technicznych,  będą odrzucone.
 3. Fotografie, na których będą się znajdować znaki lub cyfry (np. daty), będą dyskwalifikowane.

III. TERMINY:

 1. Prace wraz z kartą zgłoszenia i zgodą na udział należy przesyłać do 8 listopada 2019 r., na adres e-mail:  konkurs.pamietamy@mdkchorzow.pl.
 2. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 listopada 2019 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie.
  Organizatorzy poinformują laureatów o werdykcie jury pisemnie (fax, e-mail) lub telefonicznie.

Więcej informacji:

 http://www.mdkchorzow.pl/ix-konkurs-fotograficzny-pamietamy-2019,wydarzenie-175

Tagi:

Dodane

Mapa - rozwiń

Komentarze Zarejestruj się lub Zaloguj się, aby dodać komentarz