Podziel się
Bookmark
A A A
 • Mapa imprez

  rozwiń

Cele

Celem bezpośrednim projektu "Kultura.rybnik.eu" jest podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wydarzeń kulturalnych odbywających się w Rybniku wraz z ich promocją, a także poprawa jakości informacji o tych wydarzeniach oraz promocja innych wydarzeń wpisanych w szeroko pojętą promocję województwa śląskiego.

Cel osiągany jest poprzez prezentację spójnej i kompleksowej oferty kulturalnej miasta jak najszerszemu gronu odbiorców zainteresowanych wydarzeniami prowadzonymi zarówno przez jednostki miejskie, jak i przez podmioty prywatne, stowarzyszenia, organizacje, parafie czy rady dzielnic.

 

Cele ogólne projektu:

 • wyższy poziom uczestnictwa mieszkańców Rybnika, powiatu rybnickiego i całego woj. śląskiego w lokalnych imprezach kulturalnych,
 • wzrost świadomości mieszkańców odnośnie wizerunku Rybnika – zmiana wizerunku miasta,
 • ożywienie życia kulturalnego miasta – zwiększenie aktywności mieszkańców i instytucji kultury,
 • szybsze zachodzenie korzystnych zmian społecznych,
 • zwiększona promocja miasta poprzez skuteczną promocję imprez kulturalnych,
 • zwiększenie ilości turystów, przedsiębiorstw infrastruktury około turystycznej/około kulturalnej,
 • wzrost konkurencyjności regionu,
 • zwiększenie zainteresowania lokalną kulturą,
 • wyższy poziom wiedzy na temat kultury lokalnej – zapobieganie jej zanikaniu,
 • większe rozwijanie twórczych uzdolnień mieszkańców,
 • promocja regionalnych twórców i dziedzictwa kulturowego.