Podziel się
Bookmark
A A A
  • Mapa imprez

    rozwiń

BOŻONARODZENIOWA CHOINKA

Kategoria: Dla dzieci

Data wydarzenia: 
śr., 2019-10-09 (Cały dzień) - czw., 2019-12-12 (Cały dzień)

Industrialne Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu zaprasza do udziału w konkursie plastycznym, prace zbieramy do 12 grudnia.

 

 

REGULAMIN

1. Organizator:

Industrialne Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu

ul. Mościckiego 3, 44-273 Rybnik

Tel. 32 42 13 755, 32 43 31 365

www.ick.rybnik.pl

2. Cele konkursu:

- rozwijanie wrażliwości estetycznej,

 - promowanie świątecznych tradycji,

 - kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży,

- rozwijanie zdolności manualnych,

- promowanie amatorskiej twórczości artystycznej.

3. Uczestnicy:

- przedszkolacy

- uczniowie klas I-III

- uczniowie klas IV-VIII

4. Warunki Konkursu:

Bożonarodzeniowa choinka może być wykonana dowolną techniką, przy użyciu dowolnych materiałów. Choinka musi być formą przestrzenną, o wysokości maksymalnie 60 cm i  nie może być kopią wzorów i pomysłów już istniejących. Prace należy wykonać samodzielnie. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

Prace nadesłane na Konkurs muszą być opatrzone następującymi informacjami:

- imię i nazwisko wykonawcy,

- klasa,

- adres szkoły, placówki,

- numer telefonu kontaktowego szkoły, placówki.

Opis z informacjami powinien być trwale dołączony do pracy.

5. Terminy:

Bożonarodzeniową choinkę należy dostarczyć w terminie do 12 grudnia br. (czwartek) do biura Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu lub przesłać na adres:

Industrialne Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu

ul. Mościckiego 15, 44-273 Rybnik.

6. Ocena prac:

Jury oceniać będzie prace według następujących kryteriów:

- pomysłowość i oryginalność pracy,

- samodzielność i estetyka wykonania.

7. Nagrody:

 zostaną przyznane w 3 kategoriach wiekowych:

- przedszkolacy,

- dzieci kl. I-III,

- dzieci kl. IV-VIII.

Nie przewidujemy dyplomów uczestnictwa. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przyznawaniu nagród.

8. Rozstrzygnięcie konkursu:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 19 grudnia (czwartek). Informacja o laureatach zostanie umieszczona na stronie internetowej Industrialnego Centrum Kultury www.ick.rybnik.pl.

9. Uwagi końcowe:

Nagrody można odbierać od 7 stycznia w biurze Industrialnego Centrum Kultury.

Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą podlegać ocenie.

Prace konkursowe przechodzą na własność Industrialnego Centrum Kultury.

Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac konkursowych bez wypłacenia honorarium autorskiego.

Nagrody, które nie zostaną odebrane do 30 marca przechodzą do puli nagród przyznawanych w kolejnych konkursach.

Udział w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Konkursu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu do celów organizacyjnych. Jest również wyrażeniem zgody na publikacje danych osobowych uczestnika konkursu jeśli znajdzie się na liście osób wyróżnionych bądź nagrodzonych.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Do pobrania TUTAJ

Tagi: konkurs Bożonarodzeniowy choinka

Dodane

Pliki

Mapa - rozwiń

Powiązane

Obiekty

Komentarze Zarejestruj się lub Zaloguj się, aby dodać komentarz