Podziel się
Bookmark
A A A
  • Mapa imprez

    rozwiń

Bożonarodzeniowa Bombka

Kategoria: Dla dzieci, Inne

Data wydarzenia: 
pon., 2018-11-05 (Cały dzień) - pon., 2018-12-10 (Cały dzień)

Industrialne Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Na prace czekamy do 10 grudnia br.


 REGULAMIN

1. Organizator:

Industrialne Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu

ul. Mościckiego 3, 44-273 Rybnik

Tel. 32 42 13 755, 32 43 31 365

www.ick.rybnik.pl

2. Cele konkursu:

- rozwijanie wrażliwości estetycznej,

 - promowanie świątecznych tradycji,

 - kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży,

- rozwijanie zdolności manualnych,

- promowanie amatorskiej twórczości artystycznej.

3. Uczestnicy:

- przedszkolacy

- uczniowie klas I-III

- uczniowie klas IV-VIII

4. Warunki Konkursu:

Bożonarodzeniowa bombka może być wykonane dowolną techniką, przy użyciu dowolnych materiałów. Bombka musi być formą przestrzenną, o wysokości maksymalnie 15 cm. i  nie może być kopią wzorów i pomysłów już istniejących. Prace należy wykonać samodzielnie. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, w związku z tym prosimy o dokonanie selekcji na etapie szkolnym.

Prace nadesłane na Konkurs muszą być opatrzone następującymi informacjami:

- imię i nazwisko wykonawcy,

- wiek, klasa

- adres szkoły, placówki,

- numer telefonu kontaktowego szkoły, placówki.

Opis z informacjami powinien być trwale dołączony do pracy.

5. Terminy:

Bożonarodzeniową bombkę należy dostarczyć w terminie do 10 grudnia br. (poniedziałek) do biura Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu lub przesłać na adres:

Industrialne Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu

ul. Mościckiego 15, 44-273 Rybnik.

6. Ocena prac:

Jury oceniać będzie prace według następujących kryteriów:

- pomysłowość i oryginalność pracy,

- samodzielność i estetyka wykonania.

Nie przewidujemy dyplomów uczestnictwa. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przyznawaniu nagród.

7. Nagrody:

 zostaną przyznane w 3 kategoriach wiekowych:

- przedszkolacy,

- dzieci kl. I-III,

- dzieci kl. IV-VIII.

8. Rozstrzygnięcie konkursu:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14 grudnia (piątek). Informacja o laureatach zostanie umieszczona na stronie internetowej Industrialnego Centrum Kultury - www.ick.rybnik.pl.

9. Uwagi końcowe:

Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą podlegać ocenie.

Prace konkursowe przechodzą na własność Industrialnego Centrum Kultury.

Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac konkursowych bez wypłacenia honorarium autorskiego.

Nagrody, które nie zostaną odebrane w okresie 30 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników przechodzą do puli nagród przyznawanych w kolejnych konkursach.

Udział w konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Konkursu.

Informujemy Państwa, że wszystkie zgromadzone przez  ICK  dane osobowe w ramach Konkursu nie podlegają  przetwarzaniu, a podanie ich do naszej informacji jest wymogiem niezbędnym do wzięcia udziału w w/w Konkursie. Informacje zgromadzone przez ICK podczas w/w. Konkursu  zostaną trwale usunięte.

 

 Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Tagi: konkurs plastyczny, bożonarodzeniowa bombka

Dodane

Pliki

Mapa - rozwiń

Powiązane

Obiekty

Komentarze Zarejestruj się lub Zaloguj się, aby dodać komentarz