logo

Bajkowy Ogród Malucha

Kategoria: Dla dzieci

Tagi:

Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek w lipcu i sierpniu od godziny 10.00. W tegorocznej edycji BOM godzinne spotkania są podzielne na 4 kwadranse: kwadrans dla: literatury dziecięcej, sportu, sztuki i wyobraźni.

Celem zajęć jest wyrabianie i utrwalanie nawyków czytelniczych wśród dzieci do lat 7, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, a także budowanie zachowań i więzi społecznych, a także promowanie wśród najmłodszego odbiorcy oferty biblioteki, prezentacja jej przyjaznego i otwartego charakteru.

Każdy poniedziałek i czwartek o godz.: 10:00

Filia nr 18

Ul. Orzepowicka 14a

Polecane: 
Nie

Galeria