Wyłącz wersję tekstową

Dostępność cyfrowa

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz faktem, iż strona zostanie wygaszona w sierpniu br., podjęto decyzję o niedostosowywaniu jej do wymagań ustawy.

Strony