Wyłącz wersję tekstową

XXII Regionalny Konkurs Gawędziarzy „W NIEWIADOMIU PO ŚLĄSKU”

REGULAMIN

CEL:

- pielęgnowanie i kultywowanie gwary śląskiej,

- uwrażliwienie młodego pokolenia na kulturę, historię i obyczajowość Śląska,

- stwarzanie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,

- umożliwienie młodym ludziom prezentowania własnych talentów.

ADRESACI:

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 lat,  bez względu na miejsce zamieszkania.

PREZENTACJE:

Repertuar powinien składać się z jednej lub kilku gawęd wykonanych po śląsku.

Występ można wzbogacić regionalnym strojem i rekwizytami.

Dodatkowo premiowane będzie wykonanie tekstów własnego autorstwa.

Uczestnicy nie mogą prezentować tekstów lub fragmentów tekstów, z którymi wystąpili w poprzednich edycjach Konkursu.

Łączny czas wykonania nie powinien przekroczyć 7 minut.

Uczestnicy konkursu wystąpią w 3 kategoriach wiekowych:

- 7-10 lat (2010-2013 r.),

- 11-13 lat (2007-2009 r.),

- 14- 16 lat (2004-2006 r.).

OCENA:

Uczestników oceniać będzie Jury w skład którego wejdą znawcy gwary i tradycji śląskiej. Przy ocenie brane będą pod uwagę następujące kryteria: poprawność gwarowa, dobór gawędy, interpretacja tekstu, strój i gra aktorska, ogólny wyraz artystyczny.

Decyzje Jury konkursowego oraz Organizatora są ostateczne.

Dla laureatów przewidujemy dyplomy i nagrody w formie kart podarunkowych.

TERMINY:

Konkurs odbędzie się 14 maja 2020 r., (czwartek) od godz. 9.00.

Udział w konkursie należy zgłaszać do 8 maja - pocztą elektroniczną lub listownie

(nie telefonicznie), wysyłając czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia na adres:

dziennikarski@onet.pl

Industrialne Centrum Kultury w Rybniku- Niewiadomiu

ul. Mościckiego 15, 44-273 Rybnik

Karta zgłoszenia do pobrania na www.ick.rybnik.pl

Dla każdego wykonawcy należy przesłać osobne zgłoszenie.

Informacja o kolejności występów i czasowym przebiegu Konkursu zostanie zamieszczona na stronie: www.ick.rybnik.pl - 12 maja br.

W przypadku dużej frekwencji przesłuchania konkursowe mogą zostać rozdzielone na dwa dni.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom odbędzie się w dniu przesłuchań konkursowych.

MIEJSCE:

Sala widowiskowa Industrialnego Centrum Kultury (ul. Mościckiego 15).

IMPREZY  TOWARZYSZĄCE:

14 maja – spektakl teatralny pt. „O zaczarowanym źródle” oraz warsztaty teatralne w wykonaniu Teatru „Bajkowe Skarbki Śląska” (podczas przerwy na obrady jury).

UWAGI  KOŃCOWE:

Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo publikacji listy nagrodzonych i wyróżnionych osób oraz zdjęć z przebiegu imprezy w mediach.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie.

Organizator nie pokrywa kosztów podróży uczestników Konkursu.

Industrialne Centrum Kultury dysponuje dużą salą widowiskową, w związku z czym mile widziane jest zabranie ze sobą publiczności i pozostanie na widowni przez cały czas trwania Konkursu.

Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia.

Tagi: 
Tak