Wyłącz wersję tekstową

Dyskusyjny Klub Książki: „Broniewski. Miłość, wódka, polityka”

„Broniewski. Miłość, wódka, polityka” Mariusza Urbanka.

 

Moderatorem spotkania jest Grażyna Polnik.

Opis książki:
Pierwsza kompletna, oparta na materiałach źródłowych, biografia Władysława Broniewskiego, ukazująca jego skomplikowane losy, fascynacje i rozczarowania polityczne, nieprzejednaną postawę polskiego patrioty, mimo pozorów uległości wobec władzy i nacisków politycznych. Wiele przytoczonych wierszy ukazuje, jak bardzo twórczość poety osadzona była w świecie osobistych doznań, przeżyć i przemyśleń, a nie była wynikiem koniunkturalnych rozgrywek. Bogaty materiał ilustracyjny.

(Źródło: lubimyczytac.pl)

Kategoria: