Wyłącz wersję tekstową

Górnośląska Nagroda Literacka "Juliusz"

Począwszy od 2019 roku, nagroda będzie przyznawana za najlepszą biografię napisaną i wydaną po polsku w roku poprzednim. 

Regulamin oraz nowa karta zgłoszenia:

https://bip.um.rybnik.eu/docs/um/2019/01/25/file_11017084.pdf

Ksiązki mogą zgłaszać osoby, które ukończyły 18 lat, a także:

- wydawnictwa,

- osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim,

- członkowie Kapituły.

 

Kategoria: