Wyłącz wersję tekstową

Ferie w rybnickich instytucjach kultury

Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach:

http://dkniedobczyce.pl/2019/01/16/zima-w-miescie-polkolonie-z-dk-niedob...

Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach:

http://www.dkchwalowice.pl/?news=9853

Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach:

https://dkboguszowice.pl/2019/01/05/4534/

Industrialne Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu:

http://www.dkniewiadom.eu/wydarzenia/zobacz/Ferie-na-Ignacym-2019/

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna:

https://www.biblioteka.rybnik.pl/?p=11546&c=5

Klub Kultury Harcówka:

http://www.teatrziemirybnickiej.pl/?news=10174

 

 

 

Kategoria: