Wyłącz wersję tekstową

Maszyna do losowania wierszy

Maszyna na podstawie idei Ewy Kokot została stworzona przez artystów – projektantów Małgorzatę Jabłońska i Piotra Szewczyka, umożliwia eksperymentalny kontakt z zapisaną myślą. Przypadkowość prezentacji fragmentów wierszy stanowi formę zabawy, cytaty wybierane niczym wróżba z „chińskiego ciasteczka” zachęcają do szerszego zapoznania się z literaturą.

Wśród wybranych fragmentów literatury znajdują się zarówno cytaty z dzieł Johanna Wolfganga von Goethe, Antona Czechowa, jak i Zbigniewa Herberta czy W.G. Sebalda.

Tagi: 
Nie