Wyłącz wersję tekstową

"Strażnik bajek" - wystawa malarstwa

Wystawa dostępna od 12 marca do 12 kwietnia 2018 r., w godzinach od 9.00 - 18.00

Wystawa w ramach XV Przeglądu Teatrów Dziecięcych "Scenka"

Industrialne Centrum Kultury
ul. Mościckiego 15, 
tel. 32 42 13 755

Kategoria: