Wyłącz wersję tekstową

Klub Kultury Harcówka

Tu odbywają się też spotkania integracyjne mieszkańców dzielnic: Ligota, Ligocka Kużnia, Piaski (Koło Gospodyń Wiejskich wraz z zespołem „Ligocianki”, Sekcja Skata Sportowego „Silesia-Rybnik”, Rybnickie Koło Emerytów i Rencistów „Silesia”). W budynku KK „Harcówka” działa Filia nr 1 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Galeria: 
Nie