Wyłącz wersję tekstową

Wystawa „Dotknąć sacrum w poezji i w obrazie”